Izmir imsakiye, Bornova imsakiye Izmir davetiye, Bornova davetiye Izmir imsakiye, Bornova imsakiye Izmir davetiye, Bornova davetiye Izmir imsakiye, Bornova imsakiye Izmir davetiye, Bornova davetiye

izmir Kitap

Kitap Nedir?

Bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş, (kağıt, parşörmen vb. malzemeden üretilmiş) üzeri baskılı sayfaların toplamıdır. Bir “eser” ya da bir eserin bir bölümüne de kitap dendiği olur. Elektronik formatta yayınlanan kitaplara ise e-kitap denir. Kütüphanecilikte, dergi, bültengazete gibi süreli yayınlardan ayırdetmek için monograf olarak da adlandırılır ya da gazete gibi süreli yayınlardan ayırdetmek için monograf olarak da adlandırılır.
Kitap, bugünkü şeklini alıncaya kadar çeşitli şekiller ve safhalar geçirmiştir.
Yazının icadıyla başlayan tarih devirlerinde insanlar yazıyı levha halindeki çamur tabakaları veya balmumu sürülmüş levhalar üzerine yazar veya ucu ince demir kalemlerle tahtaya veya taşa oyarlardı.

Asurlular, Sümerler, Hititler çamur levhalar üzerine çizgi halinde yazılan yazdıkları levhaları fırında pişirmek suretiyle sertleştirerek saklarlardı (Bunlara tablet deriz).

Bunlar henüz kitap denecek şeyler değildi. Gerçi binlerce tabletten müteşekkil kütüphaneler vardı; fakat bunlar ayrı ayrı sahifeler halinde tabletlerden ibaretti.

Mısır`da ise en eski zamanlardan beri papirüs denilen bir çeşit bitkinin düz olan yaprakları üzerine yazı yazılırdı. Bu yapraklar şerid hâlinde kesilip ıslatılır ve nişastaya batırılıp birkaç kat olarak tokmakla düz bir yerde dövülmek suretiyle kâğıt gibi sahifeler elde edilirdi.

Yazı yazılan papirüs yapraklarının bir kenarına bir tahta çubuk geçirilip ve bu çubuk sağ el ile tutulup çevrilmek suretiyle yaprak açılarak üzerindeki yazı okundukça sol el ile diğer ucu kıvrılmak suretiyle toplanırdı.

Bergamada da deri üstüne yazı yazılır ve bu deriler yan yana konarak kenarlarından bağlanırdı. İmparator Augustus zamanından beri deri yapraklı kitaplar bugünkü kitap şeklini aldı. Bu , suretle iki şekil kitap vücuda gelmişti ki bunun biri tomar şeklinde, diğeri katlama yapraklı idi.

İşte bugünkü kitap şekli bu son katlamalı derilerden doğmuştur. Hıristiyanlığın başlangıcında dine ait kitaplar hep deri üstüne yazılıyordu.

Kitabın yapısı ve unsurları

Kitabın türü ya da amacına bağlı olarak (örn. ansiklopedi, sözlük, ders kitabı, vb.) yapısı değişse de kitabın genel unsurları şunlardır:

1. Kapak (sert ya da karton cilt, ilüstrasyon, tasarım)
2. biyografiler
3. İç kapak sayfası (kitabın adını, yazarını, bazen ayrıca yayıncısı, yayın yeri ve tarihini içerir)
4. Künye sayfası
5. (bazen) İthaf sayfası
6. İçindekiler
7. kısaltmalar
8. harita, resim vb. listesi
9. takdim
10. Önsöz
11. giriş
12. ana içerik, kısımlar ve bölümler
13. sonuç
14. ek(ler)
15. tablolar
16. notlar (dipnotları sayfalı değilse)
17. kaynakça
18. Dizin daima sonda yer alır.

İzmir Kitap.İzmir’de Kitap,Kitap İzmir,Ucuz Kitap,İzmirli Kitaplar,İzmire Kitap
Bornova’da Kitap,Bornovalı Kitap,Bornova’da Kitapcı,Kitap Bornova
Konak Kitap,Konak’ta Kitaplar,Konaklı Kitapcı
Karşıyaka Kitap,Karşıyaka’da Kitap’cı,Karşıyakalı Kitapcılar
Alsancakta Kitap,Alsancak’ta Matbacılar Alsancak Kitaplari
Çiğli Kitap,Çiğli Kitapcı,Çiğli’de Kitapcılar
Menemen Kitap,Menemen’de Kitapcı,Menemenli Kitapacılar
Aliağa Kitap,Aliağa’da Kitapcı, Aliağalı Kitaplar
Buca Kitap,Buca’da Kitaplar,Bucalı Kitapcı
Pınarbaşı Kitap, Pınarbaşı’nda Kitap,Pınarbaşılı Kitaplar
Manisa Kitap, Manisa’da Kitaplar, Manisalı Kitapcı
Kordon Kitap,Kordon’da Kitapcı,Kordon’da Kitaplar
Işıkkent Kitap,Işıkkent’de Kitaplar,Işıkkent’li Kitapcı

İzmir Köymenler  Matbaa Kitap Reklam Dijital baskı Baskı Makinası Satış Tel: 0.232 374 0 724Gsm: 0.532 686 09 14

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and Premium Themes